Mergi la conţinutul principal
d

ACHIZITII 2023


DOCUMENTEACHIZITII DIRECTE IN DERULARE / ATRIBUITE


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție  publică: “Reabilitare băi cămine   Cod CPV: 45453100-8

 

În cadrul acestui lucrări se lansează invitaţia de participare pentru atribuirea contractului de lucrări, prin achiziție directă,  pentru " Lucrări de renovare ". •Tip contract: LUCRĂRI

•Tip achiziţie: Achiziţie directă

•Valoarea estimată: 84.033,62 lei fără TVA

În cazul în care doriți să ne transmiteți oferta de preț, vă atașăm documentul ce conține: 

-Caietul de sarcini, modele de formulare și draftul de contract

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 09.08.2023, ora 12:00

Criteriu de atribuire : Prețul cel mai scăzut

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate, în plic închis, sigilat sau pe e-mail  birou_achizitii@upg-ploiesti.ro, până la data de  09.08.2023 , ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obţine de luni până joi, între orele 09.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 13.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN  PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr. 39, Ploieşti, judeţul Prahova.

E-mail: tehnic@upg-ploiesti.robirou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoana de contact – Serv. Tehnic ing. Cioca Nicoleta

Telefon: 0244-575659 / 0244-573171- int. 226/305


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție  publică: “Lucrări de curățenie și igenizare” Cod CPV: 45442100-8

 

În cadrul acestui lucrări se lansează invitaţia de participare pentru atribuirea contractului de lucrări prin achiziție directă pentru “Lucrări de curățenie și igenizare. •Tip contract: LUCRĂRI

•Tip achiziţie: Achiziţie directă

•Valoarea estimată: 43.697,48 lei fără TVA

În cazul în care doriți să ne transmiteți oferta de preț, vă atașăm documentul ce conține 

-Caietul de sarcini, modele de formulare și draftul de contract

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 24.07.2023, ora 10:00

Criteriu de atribuire : Prețul cel mai scăzut

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis sigilat sau pe e-mail birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  până la data de  24.07.2023 , ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obţine de luni până joi, între orele 09.00 – 15.00 și vineri între orele 09.00-13.30,  la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr. 39, Ploieşti, judeţul Prahova.

E-mail: tehnic@upg-ploiesti.robirou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoana de contact – Serviciul Tehnic ing. Cioca Nicoleta

Telefon: 0244-575659/0244-573171-int. 226/305


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție  publică: “Reabilitare și modernizare cantină – sală de mese, intrare principală   Cod CPV: 45453000-7

 

În cadrul acestui lucrări se lansează invitaţia de participare pentru atribuirea contractului de lucrări prin achiziție directă  pentru " Lucrări de reparații generale ". •Tip contract: LUCRĂRI

•Tip achiziţie: Achiziţie directă

•Valoarea estimată: 484033,61 lei fără TVA

În cazul în care doriți să ne transmiteți oferta de preț, vă atașăm documentul ce conține: 

-Caietul de sarcini, modele de formulare și draftul de contract

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 14.07.2023, ora 12:00

Criteriu de atribuire : Prețul cel mai scăzut

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis, sigilat sau pe e-mail birou_achizitii@upg-ploiesti.ro, până la data de  14.07.2023 , ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obţine de luni până joi, între orele 09.00 – 15.00 si vineri între orele 9.00 – 13.30, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN  PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr. 39, Ploieşti, judeţul Prahova.

E-mail: tehnic@upg-ploiesti.robirou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoana de contact – Serv. Tehnic ing. Cioca Nicoleta

Telefon: 0244-575659/0244-573171- int. 226/305


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul „Asigurarea de infrastructura IT in cadrul procesului educational online la UPG Ploiesti” în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Componenta1, Acțiunea 2.3.3. apel 2, apelul de proiecte nr. POC/882/2/4/Îmbunatațirea conținutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura, cod SMIS 150176 

În cadrul acestui proiect se lansează invitaţia de participare pentru achiziția directă de  Servicii de auditare financiară”,  CPV : 79212100-4 – Servicii de auditare financiara, pentru care se atașează următoarele documente:

 

-Caiet de sarcini; Draft Contract; Formulare

 

Tip contract: Servicii

Tip achiziţie: Achiziţie directă

 

Valoarea estimată: 2000 lei fără TVA

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 06.07.2023, ora 12:00

Criteriu de atribuire - Prețul cel mai scăzut

Operatorii economici trebuie să transmită oferta cu documentele solicitate, în plic închis sigilat , până la data de 06.07.2023, ora 12:00, la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, Ploieşti, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680, România – REGISTRATURA/ BIROUL ACHIZITII ,ETAJ I, CORP A I3.

 

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova.

E-mail: dana_p@upg-ploiesti.ro; birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/101

Persoana de contact: Prorector – Conf.dr.ing. Popovici Daniela – Telefon: 0722 295 989


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție  publică: “Reabilitare hidroizolatii camine” Cod CPV: 45261310-0

 

În cadrul acestui lucrări se lansează invitaţia de participare pentru atribuirea contractului de lucrări prin achiziție directă pentru " Reabilitare hidroizolatii cămine ". •Tip contract: LUCRARI

•Tip achiziţie: Achiziţie directă

•Valoarea estimată: 70588,24 lei fără TVA

În cazul în care doriți să ne transmiteți oferta de preț,  vă atașăm documentul ce conține 

-Caietul de sarcini, modele de formulare și draftul de contract

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 06.07.2023, ora 12:00

Criteriu de atribuire : Prețul cel mai scăzut

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis sigilat sau pe e-mail birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  până la data de  06.07.2023 , ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00,  la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr. 39, Ploieşti, judeţul Prahova.

E-mail: tehnic@upg-ploiesti.robirou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoana de contact - Ing. Cioca Nicoleta

Telefon: 0244-575659/0244-573171-int.226/305


ACHIZITIE ANULATA - TIMP INSUFICIENT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție  publică: “Reabilitare hidroizolatii camine” Cod CPV: 45261310-0

 

În cadrul acestui lucrări se lansează invitaţia de participare pentru atribuirea contractului de lucrări prin achiziție directă pentru " Reabilitare hidroizolatii cămine ". •Tip contract: SERVICII

•Tip achiziţie: Achiziţie directă

•Valoarea estimată: 70588,24 lei fără TVA

În cazul în care doriți să ne transmiteți oferta de preț,  vă atașăm documentul ce conține 

-Caietul de sarcini, modele de formulare și draftul de contract

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 04.07.2023, ora 12:00

Criteriu de atribuire : Prețul cel mai scăzut

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis sigilat sau pe e-mail birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  până la data de  04.07.2023 , ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00,  la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr. 39, Ploieşti, judeţul Prahova.

E-mail: tehnic@upg-ploiesti.robirou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoana de contact - Ing. Cioca Nicoleta

Telefon: 0244-575659/0244-573171-int.226/305


Vă aducem la cunoștință că UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0589 UPG Academic Club Proiect pentru îmbunătățirea calității activității didactice şi promovarea principiilor deontologiei și eticii academice

 

În cadrul acestui proiect se lansează invitaţia de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin achiziție directă pentru "LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI IGIENIZĂRI SALA EII 4". 

În cazul în care doriți să ne transmiteți oferta de preț,  vă atașăm documentul ce conține 

-Caietul de sarcini, modele de formulare și draftul de contract..

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 19.06.2023, ora 12:00

Criteriu de atribuire : Prețul cel mai scăzut

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis sigilat sau pe email birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  până la data de 19.06.2023 , ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova.

E-mail: tehnic@upg-ploiesti.robirou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoana de contact - Ing. Cioca Nicoleta

Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/305


ACHIZITIE ANULATA - SE VA PUBLICA ANUNTUL IN SICAP LA SECTIUNEA PUBLICITATE ANUNTURI!

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică: “Reabilitare hidroizolatii laboratoare, corpuri de legatura si Sala de Sport”, Cod CPV: 45261310-0 

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:
 

 
•Tip contract: LUCRARI
•Tip achiziţie: Achiziţie directă
•Valoarea estimată: 73109,25 lei fara TVA
•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr. 39, Ploieşti, judeţul Prahova,  BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/108 

– Persoană de contact: ing Cioca Nicoleta tel. 0244575659-int. 305
•Fax: 0244575312
•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro
•Termenul de depunere a ofertelor este de 19.06.2023, ora 12:00.
 
Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis, sigilat sau pe e-mail birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  până la data de 19.06.2023, ora 12:00.
 
Oferta în plic închis sigilat se va trimite la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN
PLOIEȘTI, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680,
România – REGISTRATURA/ BIROUL ACHIZITII , ETAJ I, CORP A I3.

 Biroul Achiziţii                   

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

 B-dul Bucureşti, nr. 39, 100680

 Ploieşti, Prahova
 Tel: +40 244 575659

         +40 244 573171 int.226, 242
  Fax: +40 244 575312
  e-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică: “Revizuire documentatiei  si verificarea auditurilor energetice pentru cladirile UPG”, (corpurile  A,B,G)

Cod CPV: 71314300-5

 

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

 

·         Caiet de sarcini. Draft-contract

 

•Tip contract: SERVICII

•Tip achiziţie: Achiziţie directă

•Valoarea estimată: 6722 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,  BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/108 – Persoană de contact: Conf.dr.ing.Ghețiu Iuliana

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 08.06.2023, ora 12:00.

 

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis, sigilat sau pe email birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  până la data de 08.06.2023, ora 12:00.

 

Oferta în plic închis sigilat se va trimite la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680, România – REGISTRATURA/ BIROUL ACHIZITII ,ETAJ I, CORP A I3. 


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică: “Revizuire a documentatiei si verificarea auditurilor energetice pentru cladirile UPG”

Cod CPV: 71314300-5

 

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

 

·         Caiet de sarcini. Draft-contract

 

•Tip contract: SERVICII

•Tip achiziţie: Achiziţie directă

•Valoarea estimată: 2100 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,  BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/108 – Persoană de contact: Conf.dr.ing.Ghețiu Iuliana

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 18.05.2023, ora 12:00.

 

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis sigilat sau pe email birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  până la data de 18.05.2023, ora 12:00.

 

Oferta în plic închis sigilat se va trimite la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, Ploieşti, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680, România – REGISTRATURA/ BIROUL ACHIZITII ,ETAJ I, CORP A I3.


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0373 INTERNATIONALIZARE-Dinamizarea, consolidarea si sustentenabilitatea dimensiunii internationale a Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti. 75 de ani de traditie si multiculturalism  in invatamantul de petrol si gaze 

În cadrul acestui proiect se lansează invitaţia de participare pentru achiziția directă de Reparații si igenizări sala AII 3 CPV : 45453100-8, pentru care se atașează următoarele documente:

 

-Caiet de sarcini; Draft Contract; Formulare

 

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 15.05.2023, ora 12:00

Operatorii economici pot să transmită oferta cu documentele solicitate în plic închis sigilat sau pe email birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  până la data de 15.05.2023 , ora 12:00.

Oferta în plic închis sigilat se va trimite la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, Ploieşti, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680, România – REGISTRATURA/ BIROUL ACHIZITII ,ETAJ I, CORP A I3.

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova.

E-mail: tehnic@upg-ploiesti.ro; birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Telefon: 0244575659/0244573171-int.226

Persoana de contact: Ing.Cioca Nicoleta – Telefon: 0244575659/0244573171 – int.305


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul finantat in cadrul Programului Operational Regional POR 2014 - 2020, Axa Prioritara Imbunatatirea infrastructurii educationale, Cod apel  POR/275/10/3/ Cresterea relevantei învatamântului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive – SMIS 125260

 

În cadrul acestui proiect se lansează invitaţia de participare pentru achiziția directă de  Servicii de auditare financiară”,  CPV : 79212100-4 – Servicii de auditare financiara, pentru care se atașează următoarele documente:

 

-Caiet de sarcini; Draft Contract; Formulare

 

Termenul limită de transmitere a ofertelor este 10.05.2023, ora 12:00

Operatorii economici trebuie să transmită oferta cu documentele solicitate, în plic închis sigilat , până la data de 10.05.2023 , ora 12:00, la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, Ploieşti, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680, România – REGISTRATURA/ BIROUL ACHIZITII ,ETAJ I, CORP A I3.

 

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova.

E-mail: dana_p@upg-ploiesti.ro; birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/101

Persoana de contact: Prorector – Conf.dr.ing. Popovici Daniela – Telefon: 0722 295 989


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI intenționează să demareze procedurile pentru realizarea achiziției directe a produsului: SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE pentru Serviciul Bibliotecă  ,COD CPV:32323500-8, pentru care se atașează următoarele documente: (ACHIZITIE ANULATA DIN CAUZA NEPREZENTARII NICIUNUI OPERATOR ECONOMIC-ACHIZITIA S-A RELUAT IN SEAP LA SECTIUNEA PUBLICITATE ANUNTURI)

 

-Specificații tehnice

 

-Formulare

 

-Draft Contract

 

În cadrul documentelor de calificare (anexate în secțiunea Formulare) ,vă rugăm să atașați și certificatul constatator .

Garanția produselor ,respective termenul de livrare/punere în funcțiune se vor specifica în oferta transmisă .

 

Termenul de transmitere a ofertelor este de 21.04.2023, ora 12:00

Valoarea estimată: 7142,85 lei fără TVA

 

 Ofertele se vor primi pe e-mail birou_achizitii@upg-ploiesti.ro ,dar si la adresa UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

 

Achiziția se va finaliza prin intermediul platformei SEAP .

 

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova, BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

Telefon: 0244575659/0244573171-INT.226/238

Fax: 0244575312

E-mail: biblioteca@upg-ploiesti.ro;birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoane de contact:

 

Șef Serviciu Bliotecă:Stanciu Gilda

Director DGA:Ștefan Drăgan

Șef Serviciu Tehnic:Mihai Sorin


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

derulează  proiectul finanțat prin fonduri norvegiene, respectiv EEA and Norway Grants Financial Mechanisms 2014-2021 Energy Programme in Romania; Partener de program: EEA/Norway Grants & Innovation Norway; Domenii de finanțare: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică, creşterea accesului la energie; Proiect nr.2019/107379; Titlul proiectului: "Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG Ploiesti campus"

 

În cadrul acestui proiect, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, invită toți operatotii economici ce doresc să participe la  procedura simplificata publicată în SICAP/SEAP cu Anunțul de participare simplificat nr. SCN1120407/13.02.2023, pentru  atribuirea contractului de achiziție publică „Sistem recuperare energie termică – centrală termică CT1 (inclusiv proiectare/execuție/procurare/montare/instalare echipamente)” Coduri CPV : Activitatea 3.5 - Bufere cu 2 serpentine de 4000 l Cod CPV: 42161000-5; Activitatea 3.16 – Instalație recuperare energie termică (inclusiv proiectare și instalare) Cod CPV 42164000-6; Activitatea 6.7 - Lucrari de instalatii si auxiliare in centrala termica (bufere, pompe de circulație cu variator, conectare instalatia recuperare, conexiuni, vane) Cod CPV: 45331100-7

 

Informații suplimentare se pot obţine accesând pe platforma de achizitii publice SICAP/SEAP anuntul de participare simplificat cu nr. SCN1120407 publicat la data de 13.02.2023.

Termenul de depunere a ofertelor în SICAP este de  27.02.2023 15:00