Aller au contenu principal
d

Concursuri didactice 2015-2016

POSTURI DIDACTICE VACANTE, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2015-2016
 
 
LISTA CANDIDATILOR INSCRISI
 
SEMESTRUL I,  AN UNIVERSITAR 2015-2016
 
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică
 

Departamentul de Inginerie Mecanică

Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică
 
Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor
 
Departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor
Departamentul de Activități Motrice și Sport Universitar
  • Lector universitar, poz.7
    • CONSTANTINESCU ANAMARIA
    • Tema prelegerii didactice: ,,Abordarea practico-metodică, cognitivă și axiologică a factorilor limitativi în obținerea performanțelor sportive la nivelul echipelor reprezentative ale universitatii ,,.
 
 
Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie
 
Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului și Protecția Mediului
Departamentul de Chimie
 
Facultatea de Litere și Științe
 
Departamentul de Filologie
Departamentul de Științele Educației
Departamentul de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică
 
Facultatea de Științe Economice
 
Departamentul de Administrarea Afacerilor
 
Departamentul de Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate
 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
 
FORMULARE
 
 
 
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PROBELOR DE CONCURS
 
 
 
 
 
 
Fisa verificare a standardelor minimale de prezentare la concurs:
                                Domeniul Inginerie mecanică, mecatronica si robotică