Mergi la conţinutul principal

ACHIZITII PUBLICE 2019


Achiziţie directă  RELUATĂ -  Echipament - USCĂTOR - BUGET


Achiziţie directă  RELUATĂ -  Echipament - CALANDRU - BUGET


Achiziţie directă -  Echipament - MASĂ CALDĂ - BUGET


Achiziţie directă  RELUATĂ -  Echipamente – Infrastructură informatică laboratoare IME - BUGET


Achiziţie directă - Scaune- Proiect CNFIS –FDI-2019-0603  LOT 2 -  RELUARE

Titlu proiect : “  Dezvoltarea spiritului de lider al studentilor si absolventilor UPG Ploiesti "


Achiziţie directă  - Tehnică de calcul și comunicare - Proiect CNFIS –FDI-2019-0603 RELUARE
Titlu proiect : “  Dezvoltarea spiritului de lider al studentilor si absolventilor UPG Ploiesti "


Achiziţie directă  -  Echipament – Calandru electric - BUGET - SE ANULEAZĂ


Achiziţie directă  -  Echipament – Uscător electric - BUGET - SE ANULEAZĂ


Achiziţie directă  -  Echipamente – Infrastructură informatică laboratoare IME - BUGET - SE ANULEAZĂ


Achiziţie directă  - Mobilier si scaune - Proiect CNFIS –FDI-2019-0603 - ANULAT

Titlu proiect CNFIS-FDI-2019-0603 "Dezvoltarea spiritului de lider al studentilor si absolventilor UPG Ploiesti” 


Achiziţie directă  - Tehnică de calcul și comunicare - Proiect CNFIS –FDI-2019-0603 - ANULAT

Titlu proiect CNFIS-FDI-2019-0603 "Dezvoltarea spiritului de lider al studentilor si absolventilor UPG Ploiesti” 


Achiziţie directă  -  Echipamente – Infrastructură informatică - Proiect CNFIS –FDI-2019-0066
Titlu proiect : "Hub pentru cercetare, dezvoltare şi inovare multidisciplinară în contextul revoluţei industriale 4.0"


Achiziţie directă  -  Echipamente – Infrastructură informatică - Proiect CNFIS –FDI-2019-0009
Titlu proiect : "e-PARTENERIAT” -soluţie inovativă de analiză şi evaluare pentru corelarea curriculei universitare cu cerinţele pieţei muncii”


Achiziţie directă  -  Echipamente de laborator - Proiect CNFIS –FDI-2019-0066
Titlu proiect : “Hub pentru cercetare, dezvoltare şi inovare multidisciplinară în contextul revoluţei industriale 4.0”


Achiziţie directă  -  Echipamente de laborator - Proiect CNFIS –FDI-2019-0048

Titlu proiect : “Bază de practica pentru dezvoltarea creativității si inovării în demersul educațional multidisciplinar –informatică și inginerie mecanică”


Achiziţie directă  - Servicii de găzduire si întreținere a paginii WEB (Servicii de găzduire pentru operare site/utilizare e-platforma funcțională de comunicare) pentru Proiect CNFIS –FDI-2019-0009 -„ e-PARTENERIAT” -soluţie inovativă de analiză şi evaluare pentru corelarea curriculei universitare cu cerinţele pieţei muncii”


Achiziţie directă  -  Mobilier - Departament I.M.- Proiect CNFIS –FDI-2019-0048

Titlu proiect : “Bază de practica pentru dezvoltarea creativității si inovării în demersul educațional multidisciplinar –informatică și inginerie mecanică”


Achiziţie directă  -  Mobilier - Departament TIMF - Proiect CNFIS –FDI-2019-0048

Titlu proiect : “Bază de practica pentru dezvoltarea creativității si inovării în demersul educațional multidisciplinar –informatică și inginerie mecanică”


Achiziţie directă - Mobilier - Proiect CNFIS –FDI-2019-0066

Titlu proiect: „ Hub pentru cercetare, dezvoltare şi inovare multidisciplinară în contextul revoluţei industriale 4.0”


Achiziţie directă - Mobilier - Proiect CNFIS –FDI-2019-0009

Titlu proiect: "e-PARTENERIAT” - solutie inovativa de analiza si evaluare pentru corelarea curriculei universitare cu cerintele pietei muncii”


„Servicii de cablu TV” cod CPV : 92232000-6

„Servicii de internet” cod CPV : 72400000-4


"SERVICII DE ÎNCHIRIERE, PROIECTARE ȘI MENTENANȚĂ A SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO" - COD CPV 50610000-4


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “SPRIJIN PRIN EDUCAŢIE PENTRU O VIAŢĂ ACTIVĂ (SEVA) “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. AG/27/SGU/NC/I  

  • În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „CONSUMABILE” pentru care se ataşază următoarele documente:
  • În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „ECHIPAMENTE IT” pentru care se ataşază următoarele documente:
  • Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
    • Telefon: 0244575659
    • Fax: 0244575312/0244575312
    • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro
    • Persoane de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662; Maria Ţenescu Tel. 0720911678
  • Termenul de transmitere a ofertelor este de 14.03.2019, ora 08:30.
  • VĂ RUGĂM SĂ CONFIRMAŢI PRIMIREA DOCUMENTELOR ŞI INTENŢIA DE PARTICIPARE !!!
  • Vă mulţumesc. Bulearcă Claudia

"SERVICII DE PAZĂ ȘI TRASNPORT VALORI CASIERIE CU AGENT ÎNSOȚITOR" - COD CPV 60100000-9


"SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN VEDEREA ELABORARII CERERII DE FINANȚARE" - COD CPV 79411000-8


"SERVICII DE REEVALUARE/EVALUARE TEREN ȘI CONSTRUCȚII, ACTIVE FIXE CORPORALE, MIJLOACE FIXE" -  COD CPV 79419000-4